Tarief

In principe wordt een uurtarief gehanteerd van EUR 295,- exclusief  BTW en exclusief 4% kantoorkosten. Ook bijkomende kosten (verschotten) zoals griffierechten, kosten van experts en overige externe kosten die in het dossier gemaakt worden.  Andere tariefaspraken kunnen uiteraard worden gemaakt op grond van de specifieke omstandigheden van het geval. Daarbij is ook denkbaar dat vooraf een schatting wordt gegeven van het totale verschuldigde bedrag of dat een vast maximum bedrag wordt afgesproken, een en ander op basis van specifieke vast te leggen en overeen te komen uitgangspunten.  Met uitzondering van letselschadezaken en incassozaken is het volgens regels van de Orde van Advocaten niet toegestaan zaken aan te nemen op basis van "no cure no pay". 

 

Advocatenkantoor RHJ Koopmans is  afhankelijk van het rechtsgebied ook in staat u door de overheid gefinancierde, zogenaamde pro deo, rechtshulp te verlenen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, dient u wel een eigen bijdrage te betalen die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen in het zogenaamde peiljaar.  Het peiljaar is in principe het kalenderjaar twee jaar voorafgaand aan het lopende jaar.  In 2020 is 2018 dus het peiljaar. Onder omstandigheden kan het peiljaar naar één jaar later verlegd worden.

 

Advocatenkantoor RHJ Koopmans hanteert het principe dat voor een eerste kennismakingsgesprek geen honorarium wordt berekend. Na dit gesprek kan door u worden bekeken of u de opdracht inderdaad wilt verlenen en kunnen wij bekijken of wij de opdracht kunnen aanvaarden. Een reden om een opdracht niet te aanvaarden zou bijvoorbeeld gelegen kunnen zijn in een mogelijk belangenconflict met een andere cliënt van ons kantoor of met de Rabo-organisatie (waaraan mr. R.H.J. Koopmans verbonden is).