Tarief

Stichting Beheer Derdengelden
Advocatenkantoor RHJ Koopmans:
KvK Midden-Nederland: 30202276 NL27 ABNA 0572 6235 69.
BIC ABNANL2A.

Advocatenkantoor RHJ Koopmans BV
Hullenbergweg 280
Gebouw Vogelstruys
1101 BV Amsterdam

KvK Midden-Nederland: 30201622
BTW/VAT: NL8142.61.693.B01

tel: +31 (020) 8546328
fax: +31 (0)84 7453078

info@koopmanslaw.nl

In principe wordt een uurtarief gehanteerd van EUR 250 exclusief  BTW en exclusief 4% kantoorkosten. Ook bijkomende kosten (verschotten) zoals griffierechten, kosten van experts en overige externe kosten die in het dossier gemaakt worden.  Andere tariefaspraken kunnen uiteraard worden gemaakt op grond van de specifieke omstandigheden van het geval. Daarbij is ook denkbaar dat vooraf een schatting wordt gegeven van het totale verschuldigde bedrag of dat een vast maximum bedrag wordt afgesproken, een en ander op basis van specifieke vast te leggen en overeen te komen uitgangspunten.  Met uitzondering van letselschadezaken en incassozaken is het volgens regels van de Orde van Advocaten niet toegestaan zaken aan te nemen op basis van "no cure no pay". 

Advocatenkantoor RHJ Koopmans is ook in staat u door de overheid gefinancierde, zogenaamde pro deo, rechtshulp te verlenen. Indien u daarvoor in aanmerking komt, dient u wel een eigen bijdrage te betalen die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen in het zogenaamde peiljaar.  Het peiljaar is in principe het kalenderjaar twee jaar voorafgaand aan het lopende jaar.  In 2016 is 2014 dus het peiljaar. Onder omstandigheden kan het peiljaar naar n jaar later verlegd worden.

 Advocatenkantoor RHJ Koopmans hanteert het principe dat voor een eerste kennismakingsgesprek geen honorarium wordt berekend. Na dit gesprek kan door u worden bekeken of u de opdracht inderdaad wilt verlenen en kunnen wij bekijken of wij de opdracht kunnen aanvaarden. Een reden om een opdracht niet te aanvaarden zou bijvoorbeeld gelegen kunnen zijn in een mogelijk belangenconflict met een andere clint van ons kantoor of met de Rabo-organisatie (waaraan mr R.H.J. Koopmans verbonden is).